2009 - najlepšie obnovený dom - Byterm s.r.o Vranov n/T

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2009 - najlepšie obnovený dom

Vyhlásenie súťaže o najlepšie obnovený bytový dom roku 2009

Určite veľmi zaujímavou súťažou, ktorá bola vyhlásená: Združením pre podporu obnovy bytových domov, Vydavateľstvom odborných časopisov (V.O.Č. SLOVAKIA s. r. o.) a PSS je 2. ročník súťaže "Najlepšie obnovený bytový dom 2009". Účastníkmi súťaže sa mohli stať všetky Spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytových domov, ktorí sú klientmi PSS a. s. a splnili podmienky súťaže.
          Spoločnosť BYTERM VRANOV N.T., s.r.o. prihlásila do súťaže 4 bytové domy - SVB - Sídl. II. 1216, SVB - Sídl. II. 1217, SVB - Juh 1060 a SVB - Okulka O/8, ktoré v posledných rokoch investovali finančné prostriedky do obnovy bytového domu.
Správca pri všetkých bytových domoch zabezpečoval inžiniersku činnosť a všetky domy prešli zateplením a obnovou obvodového plášťa a fasády, modernizáciou vykurovacieho systému, hydraulickým vyregulovaním vykurovanej sústavy, zateplením a izoláciou strechy.
V troch prípadoch bytové domy prešli aj na vlastné domové kotolne a montáž slnečných kolektorov.
          Predpokladané úspory vo výške 30 % určite presvedčia všetkých o správnosti investovania do obnovy bytového domu.
         Tieto bytové domy, ako prvé vo Vranove nad Topľou prešli povinnou certifikáciou v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. a majú vydané Energetické certifikáty a štítky. Bytové domy sú v triede B, čo je definícia nízkej potreby energie na kúrenie a ohrev teplej vody.
          Prví traja v súťaži budú odmenení aj finančnou odmenou.

Pevne verím, že aj vy podporíte zástupcov z Vranova nad Topľou a odovzdáte im svoj hlas.
Pravidlá a zoznam bytoviek nájdete na www. spravcovstvo.eu


Výsledky súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2009

Vranovčania medzi najlepšími


Združenie pre podporu obnovy bytových domov, Vydavateľstvo odborných časopisov V. O. Č. Košice aá stavebná sporiteľňa, a. s., vyhlásili vých dňoch výsledky súťaže Najlepšie obnovený bytový dom 2009. Zástupcom nášho mesta sa vsúťaži mimoriadne darilo. Spoločenstvo vlastníkov bytov  -  Sídlisko  II. 1216 zsa  umiestnilo na výbornom druhom mieste. Cenu Združenia pre podporu obnovy bytových domov si odnieslo Spoločenstvo vlastníkov bytov Sídlisko  Juh 1053. aká bola cesta kúspechu, sme hovorili sVladimírom Krajčim, ktorý je predsedom spoločenstva na Sídlisku II, 1216 vo Vranove, aJurajom Vasiľom zo spoločnosti BYTERM Vranov N.T. s.r.o.


Ocenený bytový dom Spoločenstva vlastníkov bytov - Sídlisko  II. 1216 dali do užívania v1972.  Dom sbytmi sa ničím nelíšil od okolo stojacich domov. Výrazná zmena nastala až v1998, keď si vlastníci založili spoločenstvo a so správou domu im začala pomáhať spoločnosť BYTERM s.r.o.. ,,Sbytového domu začali prakticky hneď po založení spoločenstva, pretože  strecha bola vátnom stave aokamžitá oprava bola nevyhnutná. Hneď na to nasledovala rekonštrukcia balkónov, vyregulovanie vykurovacej sústavy aštalovanie termostatických ventilov“, spomína Vladimír Krajči. Aj keď tomu  vlastníci bytov spočiatku nechceli veriť,  táto rekonštrukcia znížila spotrebu energií o18 %.  Znížená spotreba atým spojené prvé úspory viedli kúvahám  oobnove bytového domu. Skrátka, chceli ušetriť ešte viac. Lenže fonde opráv aúdržby na tak finančne náročnú rekonštrukciu nemali peniaze. Potrebovali úver. ,,Vyhodnotili sme ponuky viacerých bánk anajvýhodnejšia nám vyšla ponuka Prvej stavebnej sporiteľne. Vstavebnej sporiteľni sme našli presne to, čo sme potrebovali. Maximálne nám vyšli vústrety anám aj sím finančných plánov“, vysvetľuje pán Krajči.  Av roku 2004 prišli na rad nové okná, roku 2006 aj zateplenie afasády, modernizácia vykurovacieho systému vrátane výstavby domovej kotolne aaj montáž solárnych panelov.
Predseda spoločenstva si pochvaľuje spoluprácu aj sým BYTERM -om. ,,Ochotne nám pomáhajú pri správe nášho spoločenstva, ale poradia aj ako postupovať pri obnove, pri výbere dodávateľov na jednotlivé práce. Všetko sa riešilo cez výberové konania, aby sme našli optimálnu ponuku.  Bez pomoci firmy BYTERM s.r.o. astavebnej sporiteľne by bola oprava nášho bytového domu podstatne komplikovanejšia“, uzatvára pán Krajči.
Nový kabát, ktorý dostal bytový dom, priniesol želané výsledky. ,, Kým v1999 spotreboval tento bytový dom na vykurovanie avody až 1 746 GJ, vroku to bolo len 902 GJ“, zapája sa do debaty  Juraj Vasiľ, zo spoločnosti BYTERM Vranov N.T. s.r.o..


Úspora energií nie je jediný efekt

Vúlade  s platnou legislatívou musia mať  bytové aj rodinné domy tzv. energetický certifikát. Dá sa povedať, že je to vizitka toho, vstave je bytový dom, aké vlastnosti má daná budova. Na základe odborných posudkov znalcov je každý bytový dom zaradený do jednotlivých tried – podobne ako je to u elektrospotrebičov. Komplexne obnovený bytový dom je logicky zaradený do vyššej triedy ako ten, do rekonštrukcie ktorého jeho majitelia neinvestovali ani cent.  ,,Vo vyspelých ekonomikách je bežné, že na fasáde bytového domu je umiestnený štítok, ktorý informuje odoenergetickej triedy je zaradený tento bytový dom. To podstatne ovplyvňuje cenu bytu. Nikto si predsa nekúpi byt v dome, vbudú náklady na bývanie vyššie ako vých bytových domoch“, podelil sa  soskúsenosti pán Vasiľ.

Len tak mimochodom, bytový dom, ohovoríme, spĺňa energetickú triedu B, čo znamená – okrem iného – aj nízku spotrebu energie na kúrenie avody. Anami – znalci zstavebníctva hovoria, že aj nové domy, ktoré sa stavajú vúčasnosti, majú čo robiť, aby získali energetickú triedu B.
Obnova bytového domu priniesla aj zmenu do medziľudských vzťahov. ,,Občas  musím sľuďmi riešiť nepríjemné veci, vysvetľovať, argumentovať, pretože rekonštrukcia bytovky  nie je lacný špás.  Ale mám šťastie, že aj moji susedia  chcú bývať lepšie, pohodlnejšie aä lacnejšie. Máme kbližšie, pretože nás spájajú spoločné záujmy“, pochvaľuje si pán Krajči.

Raster:

Tip pre váš bytový dom
Obnova nie je lacná záležitosť, preto si treba ešte pred začatím stavebných prác pripravovať zdroje. Ideálne je, ak si spoločenstvo  uzatvorí zmluvu osporení  ačne sporiť. Vklady sú štandardne úročené 2 % ročne, še je možné získavať počas celej doby sporenia aj štátnu prémiu. Čím viac máte nasporené, tým výhodnejšie podmienky pri čerpaní úverov vám Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ponúkne. Najvýhodnejšou možnosťou financovania je stavebný úver sčnou úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky